Projektas: Auginkime gyvybingą šeimą!

Vykdytojas: VšĮ Mano šeimoas akademija

Rėmėjas:  Socialinė apsaugos ir darbo ministerija

Projekto trukmė: 2020m.  vasaris -gruodis

 

Projektas skirtas: šeimoms,  soc. rizikos šeimoms ir jų nariams, nuo tėvų iki vaikų/ paauglių.

 

Projekto tikslas – per kompleksinį darbą su visa šeima ugdyti šeimų pozityvią komunikaciją, siekiant įgalinti šeimos narius padėti vieni kitiems įveikti kylančius sunkumus, stiprinti pozityvių santykių šeimoje kūrimo įgūdžius

 

Projekto tikslinės grupės:

 • Tėvai (nepilnamečiai ir suaugę, brandūs asmenys)
 • Vaikai ir paaugliai nuo 7 iki 16 m.

 

Projekto  veiklos:

I    Pozityvios tėvystės įgūdžių stiprinimo mokymai tėvams/šeimom  ,,Ramūs tėvai- laimingi vaikai" .

II   Ankstyvosios tėvystės įgūdžių ugdymo užsiėmimų ciklas būsimiems ir jauniems tėvams.

III   Tėvų savipagalbos grupės.

IV  Teminė dienos stovyklėlė vaikams „5 dienų šeima".

V   Individualios psichologo konsultacijos šeimoms, jų vaikams.

 

Įgyvendinant projektą:

 Dalyviai:

 • išmoks stiprinti socialinius įgūdžius, atsakomybę, rūpinimąsi savimi ir savo šeimos nariai.
 • įgis žinių ir praktinių įgūdžių, išlaikant pozityvius santykius, tinkamą bendravimą  šeimoje.
 • įtvirtins naujus įgūdžius vaikų auklėjime be bausmių.
 • įgis žinių apie suvoks sukrėsto kūdikio sindromą ir jo galimas pasekmes vaiko gyvenime.
 • tėvystės praktikume formuos ir įtvirtins naujus įgūdžius kaip tinkamai nuo gimimo tenkinti kūdikio/vaiko kasdienius  poreikius.

 

Projekto vykdymo vieta:

 • VšĮ Mano šeimos akademija, Mindaugo g. 44/ Panerių7, Vilnius
 • Trakų r. Rykantų universalus daugiafunkcis centras , Vilniaus g. 5, Rykantai, Trakų r.

 

  Projekto partneriai :

 • Vilniaus m. savivaldybės  Socialinės paramos centras
 • Globos namai „Užuovėja“, Vilnius
 • Trakų r. Rykantų universalus daugiafunkcis centras

 

Veiklų tvarkaraštis

Akimirkos iš projekto