Projektas ,, Atspari šeima – tvari visuomenė”

Vykdytojas: VšĮ Mano šeimos akademija                                                                                                                                                                                                                  

Rėmėjas: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija     

                                                                                                            

Projekto laikotarpis : 2022-2023m.

 

Projekto tikslas – ugdyti savarankišką ir konstruktyviai funkcionuojančią šeimą, kurios narių santykiai grįsti savitarpio pagalba, pagarba ir atsakomybe, puoselėti abipuse pagarba grįstus tėvų-vaikų santykius šeimose bei stiprinti psichologinį šeimų atsparumą.

Projekto tikslinė grupė – šeimos, esami ir būsimi tėvai/globėjai, kurie susiduria su įvairiais iššūkiais, klausimais ir sunkumais kasdieniame gyvenime.

Dėl iššūkių ir pokyčių, šeimos patiria įvairias permainas, kurios reikalauja naujo požiūrio ir naujų žinių.               

Projekte bus vykdomos  tėvystės gebėjimų ugdymo ir stiprinimo veiklos:

  • tėvų pozityvios tėvystės (tame tarpe ir ankstyvosios) įgūdžių formavimas ir visų šeimos narių socialinių emocinių kompetencijų gerinimas, šeimos psichologinio atsparumo stiprinimas;
  • psichologo ir kitų specialistų konsultacijų, asmenims ir jų šeimoms išgyvenantiems sunkumus, krizes ar patyrusiems traumuojančių emocinių išgyvenimų, teikimas;
  • psichologo ir kitų specialistų konsultacijų, asmenims ir jų šeimoms, auginančioms įvairių elgesio, emocijų, raidos sutrikimų, taip pat negalią turinčius vaikus, teikimas.

 

Projekto veiklos

I. Pozityvios tėvystės įgūdžių stiprinimo mokymai

Mokymų dalyviai gaus visapusiškų pozityvios tėvystės žinių bei įgūdžių. Programa skirta pagerinti tėvų ir vaikų tarpusavio santykius, išmokti naujų bendravimo būdų, plėtoti pozityvius vaikų auklėjimo gebėjimus, veiksmingai spręsti kasdienio gyvenimo poreikius ir iššūkius; suprasti vaikų ir savo jausmus bei juos valdyti sudėtingose situacijose. Dalyviai žinos, kur kreiptis pagalbos, kai šeimą ištinka krizė ir kaip pasinaudoti jau turimais resursais. 

II. Ankstyvosios/ Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas

Tėvystės įgūdžių ugdymo programa padės suformuoti ar įtvirtinti turimus tėvystės įgūdžius; kurs saugią kūdikio aplinką ir ryšį su juo;. suteiks įvairių žinių, papildytų praktinėmis užduotimis, kaip bendrauti su vaikais,  auklėti juos,  spręsti konfliktus, nesutarimus,.atliepti svarbiausius vaikų poreikius  Inovatyvios priemonės ,,kūdikiai simuliatoriai atskleis,  pagilins tėvų  mąstymą bei lavins , kaip negalima elgtis su mažais vaikais ir kokios  galimos to  pasekmės vaiko raidai.  

III. Individualios konsultacijos

Šeimos, tėvų ir vaikų tarpusavio santykiuose iškyla daug neigiamų jausmų, įtampos, konfliktų, dėl to yra reikalinga efektyvi pagalba. Psichologai ir kt. specialistai galės padėti geriau suprasti kylančius jausmus ir  problemas, suteiks palaikymą ir padės atrasti vidines jėgas sunkumams įveikti. .Susitikimų metu bus siekiama, kad asmenys gebėtų suprasti savo ir vaikų elgesį, išmoktų spręsti krizines situacijas, sąmoningai prisiimtų atsakomybę už savo  gyvenimo kūrimą.

 

Projekto veiklų tvarkaraštis 2022 metams (Tvarkaraštį peržiūrėkite, paspaudę čia) : 

- Pozityvios tėvystės įgūdžių programos mokymų infomaciją (2022m. birželis/liepa ) galite peržiūrėti, paspaudę čia. 

- Ankstyvosios tėvystės įgūdžių programos informaciją (2022m. birželis) galite peržiūrėti, paspaudę čia. 

- Pozityvios tėvystės įgūdžių programos mokymų infomaciją (2022 m. rugsėjis/spalis) galite peržiūrėti, paspaudę čia. 

 

Projekto veiklų tvarkaraštis 2023 metams (Tvarkaraštį peržiūrėkite, paspaudę čia)

- Pozityvios tėvystės įgūdžių programos mokymų infomaciją (2023 m. rugsėjis/spalis) galite peržiūrėti, paspaudę čia.

- Pozityvios tėvystės įgūdžių programos mokymų infomaciją (2023m. vasaris/kovas) galite peržiūrėti, paspaudę čia. 

- Ankstyvosios tėvystės įgūdžių programos informaciją (2023m. gegužė/birželis) galite peržiūrėti, paspaudę čia. 

 

Projekto asocijuoti partneriai:

  • Vilniaus miesto socialinių paslaugų centras
  • Vilniaus miesto krizių centras 

 

Projekto vieta: VšĮ Mano šeimos akademija, Mindaugo g.44 / Panerių7, Vilnius

Registracija: el. paštas info@msakademija.lt ; tel. 8618 64000