Tarptautinis projektas ,,Socio-emocinių gebėjimų lavinimas pradinio ugdymo klasėse"

2019 rugsėjo 1d. vykdomas  tarptautinis Strateginių partnerysčių projektas inovacijoms ERASMUS+ KA2 bendrojo ugdymo sektoriuje

Projekto pavadinimas: Socio-emotional Capacity Building in Primary Education" (p.s. SMILE) (liet. Socio-emocinių gebėjimų lavinimas pradinio ugdymo klasėse).

Projekto vykdymo laikotarpis: 2019 09 01 – 2022 08 31

Projekto numeris: 2019-1-LT01-KA201-060710

Projekto tikslas: skatinti socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymą pradinio ugdymo įstaigų bendruomenėse.

Projekte dalyvauja 6 partnerinės institucijos iš 5 šalių. Sukurti rezultatai bus grindžiami tarptautine patirtimi ir praktika.

Pagrindiniai rezultatai:

1. Socio-emocinių įgūdžių ugdymo metodinė medžiaga pedagogams

2. Socio-emocinių įgūdžių ugdymo mokymai specialistams

3. Socio-emocinių įgūdžių lavinimo mobilioji programėlė

4. Socio-emocinių įgūdžių ugdymo e- mokymai

Projektas finansuojamas Europos Komisijos ir vykdomas pagal Erasmus+ programą, KA2 Strateginių partnerysčių paprogramę.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti projekto tinklapyje: http://smile.emundus.eu

Projekto partnerystė:

    VšĮ „eMundus” (Lietuva)

    VšĮ Mano šeimos akademija (Lietuva)

    FOUNDATION FOR DEVELOPMENT OF THE CULTURAL BPOCS (CUBU Foundation) (Bulgarija)

    University of Padova (Italija)

    ASSOCIACAO PARA A RECUPERACAO DE CIDADAOS INADAPTADOS DA LOUSA (A.R.C.I.L) (Portugalija)

    ASTIKI MI KERDOSKOPIKI ETAIREIA FOUR ELEMENTS (Graikija)