Projektas "Už savarankišką ir gyvybingą šeimą!"

Vykdytojas:  VšĮ Mano šeimos akademija

Rėmėjas:  Socialinė apsaugos ir darbo ministerija

Projekto trukmė: 2018m.  birželis -gruodis

 

Projektas skirtas: šeimoms (soc. rizikos šeimoms) ir jų nariams, nuo tėvų iki vaikų/ paauglių /jaunuolių.

Projekto tikslas –  kompleksiniu darbu  ugdyti šeimų pozityvią komunikaciją, siekiant įgalinti šeimos narius padėti vieni kitiems įveikti kylančius sunkumus.

Projekto  veiklos:

           I     Renginys darbuotojams, dirbantiems su soc. rizikos šeimomis.

           II   Mokymai tėvams, auginantiems mažamečius vaikus (ankstyvosios šeimos krizių

                 prevencijos).

          III  Užsiėmimų ciklas nepilnametėms ir labai jaunoms besilaukiančioms ir mamoms.

                 Tokiomis temomis: 

                       -          Sąmoninga tėvystė. Prieraišus santykis su vaiku. Kada formuojasi?

                       -          Būk man rūpestinga mama. Vaiko poreikiai:  ką su jais daryti ?

                       -          Pirmosios vaikų amžiaus krizės. Kaip susitvarkyti, reaguoti, išlikti ramiems?

                       -          Vaikų nepriežiūra ir blogas elgesys su jais (sukrėsto kūdikio /vaiko sindromo pasekmės)

                       -          Auginame atsakingą ir protingą vaiką. Kaip nuo mažens lavinti mažylį?

          IV  Mokymai paaugliams 12-16m amžiaus grupei (pasirengimas šeimai, savarankiškam

                 gyvenimui).

           V   Gyvenimo įgūdžių ugdymas, teminė dienos stovyklėlės 7-12m vaikams  moksleivių

                 rudens atostogų metu.

         VI   Individualios konsultacijos

 

Įgyvendinant projektą:

 Dalyviai:

 • išmoks stiprinti socialinius įgūdžius, atsakomybę, rūpinimąsi savimi ir savo šeimos nariais ;
 • įgis ne tik žinių, bet ir praktinių įgūdžių, išlaikant pozityvius santykius, tinkamą

            bendravimą  šeimoje.;

 • įtvirtins naujus įgūdžius vaikų auklėjime be bausmių.
 • įgis žinių ir savo patirtimi suvoks sukrėsto kūdikio sindromo galimas skaudžias pasekmes

             vaiko gyvenime;

 • išmoks užmegzti ir išlaikyti draugystės santykius, spręsti konfliktus, būti atsakingiems už

            savo  poelgius;

 • sustiprins žinias apie lytinį brendimą, lyčių skirtumus. Ši informacija padės labiau suprasti

      ir gerbti kitus žmones, kurti lygiavertiškus santykius.

 

Projekto vykdymo vieta:

 • VšĮ Mano šeimos akademija, Mindaugo g. 44/ Panerių7, Vilnius
 • Trakų r. Rykantų universalus daugiafunkcis centras , Vilniaus g. 5, Rykantai, Trakų r.
 • Trakų  r. pedagoginė psichologinė tarnyba, Birutės 42 , Trakai 

 

  Projekto partneriai :

 • Vilniaus m. savivaldybės  Socialinės paramos centras
 • Vilniaus m. Krizių centras
 • Vilniaus arkivyskupijos Carito padalinys-Motinos ir vaiko namai
 • Globos namai „Užuovėja“
 • Trakų r. savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba
 • Trakų r. Rykantų universalus daugiafunkcis centras

Akimirkos iš projekto