Jauno žmogaus atsakingas požiūris į pozityvią tėvystę (baigiamasis straipsnis)

Kas yra pozityvi tėvystė?

Tai vaikų ugdymo filosofija, kuria tėvai siekia pozityvių santykių su vaikais atsižvelgdami į jų interesus ir ieško atsakymų į rūpimus klausimus, kuria saugią namų aplinką, puoselėja bendravimą. Norėdama jaunimą sudominti pozityvia tėvyste, VšĮ ,,Mano šeimos akademija“ 2015 m. vykdė projektą ,,Jauno žmogaus požiūris į pozityvią tėvystę”, kurį rėmė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Pagrindinis projekto tikslas – skatinti ir ugdyti jaunimo socialinę atsakomybę, per pozityvią tėvystę, akcentuojant paauglystės problemų ir krizių įtaka tolimesniam jauno žmogaus gyvenimui bei šeimos kūrimui. Projektas buvo skirtas ne tik paaugliams, bet ir jaunoms šeimoms, kurios susiduria su vaikų elgesio problemomis.

Projekte dalyvavo 89 paaugliai iš Vilniaus raj. Riešės gimnazijos, Vilniaus Gabijos gimnazijos, Širvintų raj. Musninkų A.Petrulio gimnazijos bei Vilniaus Minties vaikų globos namų auklėtiniai. ,,Mano šeimos akademija’’ suburė ilgmetę patirtį turinčius įvairių sričių specialistus, kurie vedė seminarus ir praktinius užsiėmimus vykusius mažose grupėse. Seminaruose buvo analizuojamos aktualios jaunimui temos: ,,Ką mums duoda šeima“, ,,Vaikinų ir merginų santykiai“, ,,Jausmų atpažinimas, priėmimas ir valdymas“, ,,Ankstyvi ir neplanuoti gyvenimo pokyčiai“. Susidomėję mokiniai dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose, kurie vyko mažose grupėse. Paaugliai dalyvaudami mokymuose suvokė, ką reiškia pozityvi tėvystė, analizavo, ką jiems suteikia šeima, įgijo vaikų priežiūros bei auklėjimo patirties, ugdė sąmoningos atsakomybės jausmą, mokėsi pažinti save, išsakyti, pripažinti ir spręsti problemas, analizavo savo šeimos, tarpusavio su tėvais santykius. Jaunimas aktyviai atlikinėjo užduotis, kurios padėjo atskleisti ko yra mokomasi šeimoje, kas jiems patinka ar nepatinka savose šeimose bei kokius auklėjimo būdus naudoja jų ir kiti tėvai. Veiklose paaugliai atviravo, kad pozityvus tėvų ir vaikų bendravimas turi būti grindžiamas gerais santykiais: tarpusavio bendradarbiavimu, didesniu vaikų atsakomybės prisiėmimu bei atižvelgiant į paauglių amžių ir interesus. Buvo atliekamos užduotys, ugdančios įgūdį neįžeidžiant kito pasakyti tai, ką norima pasakyti sudėtingoje ar probleminėje situacijoje, mokėti tinkamai išsireikšti.

Moksleivė iš Vilniaus raj. Riešės gimnazijos gavusi tėvų sutikimą išbandė vienos paros tėvystės testą, turėjo galimybę pasirūpinti išmaniuoju kūdikiu simuliatoriumi, atkartojančiu vaiko poreikius. ,,Jaunosios mamos“ rezultatai mus nudžiugino. Dalyvė atskleidė, kad rūpinis kūdikiu įdomu, tačiau suvokė, kokia atsakomybė tektų realioj situacijoj ypač kai esi jauna, o kūdikis yra asmenybė su savo norais ir poreikiais. Atlikdami testines užduotis paaugliai dirbo mažose darbo grupėse, kuriose užduotis atliko naudodami kūdikio muliažą ir kūdikio priežiūrai reikalingas priemones.

Vilniaus m. Šeškinės poliklinikoje įvyko trys susitikimai su gydytoju ginekologu, kuriuose dalyvavo Riešės ir Gabijos gimnazijų moksleivės bei Minties vaikų globos auklėtinės. Susitikimuose dalyvės buvo supažindintos su ginekologo darbo vieta, kabinetu, jo paslaugomis ir teikiama pagalba. Merginos ginekologui ,,pažėrė’’ įvairiausių klausimų, į kuriuos norėjo rasti atsakymą. Po vizito pas ginekologą merginos sužinojo svarbios ir aktualios informacjos apie paauglystės laikotarpį. Merginos su gydytoja diskutavo ne tik apie alkoholio, tabako, narkotinių medžiagų vartojimo pasekmes, bet ir apie anktyvojo lytinio gyvenimo pasekmes jauname amžiuje bei ankstyvojo nėštumo įtaką vaiko raidai. Pasitelkiant muliažus gydytoja paauglėms pademonstravo vaisiaus vystymąsi motinos gimdoje.

Projekte dalyvavo jaunos šeimos susiduriančios su įvairiomis gyvenimiškomis situacijomis, išgyvenančios krizes ir paauglės mamos, kurios mokėsi pozityviaus vaiko auklėjimo. Šeimos mokėsi atpažinti savo ir partnerio jausmus bei inicijuoti pokalbį apie poreikius, aptarė nustatomas taisykles apie vaikų auklėjimą, aiškinosi ir mokėsi kaip pozityviai ugdyti vaikų tinkamą elgesį. Dar daugiau gilino žinas web semianruose ,,Vaiko auklėjimas be bausmių“ ir ,,Sukrėsto vaiko pasekmės“, kuriuose dalyvavo 118 dalyvių. Juose sužinojo, kokias pasekmes kuria vaikų auklėjimas bausmėmis, kaip motyvuoti vaiką tinkamai elgtis, kas nutinka kratant kūdikį arba vaiką. Nepilnametės mamos tuo galėjo įsitikinti išbandžiusios veiksmus su kūdikiu simuliatoriumi. Jos taip pat dalinosi savo patirtimi apie vaikų priežiūrą. 6 nepilnamečių asmenų šeimos ugdė tėvystės įgūdžius, praktiniuose muzikiniuose užsiėmimuose kartu su vaikučiais stiprino mamos ir vaiko ryšį. Juk artimas vaiko ir mamos ryšys yra svarbus vaiko vystymuisi. Atsižvelgiant į paauglių ir šeimų problemas ir poreikius buvo surengtos individualios konsultacijos, kuriuose buvo analizuojamos vaikų elgesio problemos ir ieškoma jų sprendimo būdų.

Prie projekto veiklų įgyvendinimo ir sklaidos prisidėjo mūsų partneriai, kurie bendradarbiaudami su kitomis institucijomis dalinosi informacija, padėjo išsiaiškinti, kokios temos aktualios jaunimui, nepilnametėms mamoms, šeimoms, kurios dalyvauja jų veiklose ir programose, su kokiomis problemomis susiduria jaunos šeimos, padėjo organizuoti veiklas ir jose dalyvavo. Kartu, gerais darbais, prisidedame prie pozityvios tėvystės plėtojimo Lietuvoje.

Mūsų projekto partneriai: Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Širvintų rajono švietimo centras, Vilniaus m. Šeškinės poliklinika, globos namai ,,Užuoveja”, Vilniaus Gabijos gimnazija, Vilniaus raj. Riešės gimnazija, Vilniaus Minties vaikų socialinės globos namai.

VŠĮ Mano šeimos akademija