Aktualijos 2021m. Vasaris

>>2021 m. sausio 22 d., įvyko dar vienas tarptautinio projekto „Sąmoningos tėvystės akademija – ieškome globėjo!“ partnerių susitikimas

Dėl pandemijos ir sudėtingos situacijos šalyse susitikimas vyko internetu „MS Teams“ platformoje. Projekto susitikimą moderavo projektą koordinuojanti institucija SMART ir dalyvavo visos partnerių institucijos:
• Savivaldybės socialinės rūpybos centras Żory mieste,
•Apoio à Criança institutas Lisabonoje,
• Viešoji įstaiga Mano šeimos akademija

Susitikimo metu buvo aptarti tolimesni su projektu susiję tikslai ir veiklos, pristatyta projekto svetainė ir numatyti einamieji darbai ir jų įgyvendinimo tvarkaraštis. Nepaisant sunkumų, susijusių su pandemija, mes nuolat kuriame ir nuolat ieškome
sprendimų, kurie užtikrintų projekto plėtrą ir sėkmę.

 

>>2021 m. vasario 4 d. vyko partnerių susitikimas, visi susitikime 4-ą kartą

Susitikimo metu buvo apibendrintas projektas, jo įgyvendinimo žingsniai. Susitikime dalyvavo visos projekto partnerių institucijos, taip pat vietos centro Globos skyriaus darbuotojai, t. Y. koordinatoriai, socialiniai darbuotojai ir psichologas. Visi šie žmonės rūpinasi ir organizuoja, teikia mokymus, užsiėmimus vaikams, patekusiems į globos namus Šorio miesto regione. Susitikimas buvo skirtas apibendrinti iki šiol vykdytas projekto veiklas ir parengti bei aptarti kito laikotarpio veiksmų planą.

 

>>2021 m. vasario 26 d., įvyko trečiasis projekto partnerių susitikimas. Dėl pandemijos ir sudėtingos situacijos šalyse susitikimas vyko internetu „MS Teams“ platformoje

Projekto susitikimą moderavo projektą koordinuojanti institucija SMART ir dalyvavo visos partnerių institucijos:

•Savivaldybės socialinės rūpybos centras Żory mieste,
•Apoio à Criança institutas Lisabonoje,
•Viešoji įstaiga Mano šeimos akademija

Projekto partneriai sutelkė dėmesį į projekto svetainės tobulinimą ir aptarė tolimesnį svetainės veikimo planą. Aptarėme „Covid-19“ metu galimas mokymų organizavimo alternatyvas ir partnerių susitikimą, kuris numatomas Lietuvoje. Galiausiai aptarėme veiksmų planą ir pirmuosius žingsnius siekinat vieno iš projekto rezultatų: Pagalbos centro vadovo kūrimas.